Ako naučiť dieťa písať diktáty hravou formou

Máš doma školáka, ktorého nočnou morou je práve hodina slovenského jazyka a literatúry? Pravopisné cvičenia veru vedia potrápiť aj múdre hlavičky. Jeden z mojich synov raz poznamenal, keby existovalo len jedno í-čko, svet by bol krajší. Ak chceš naučiť dieťa písať diktáty, dá sa to aj hravou formou.

 

Písanie diktátov - prevencia 

Aj správnemu písaniu diktátov predchádza prevencia v podobe čítania kníh. Buduj v deťoch vzťah k čítaniu odmalička. O to jednoduchšie sa im bude čítať v školskom veku. Deti, ale aj dospelí, ktorí veľa čítajú, majú lepší písomný prejav. Viem, že častokrát to nie je jednoduché. Ani moje deti si na povel nesadli s radosťou nad knihu. Sú však možnosti, ako v deťoch vypestovať rutinu na čítanie, ktorá v nich nebuduje odpor.

 

 

Nechaj výber na dieťa

Spomínam si na deň, kedy som sa rozhodla ísť s najstarším synom prvýkrát do knižnice. Hoci bol ešte maličký a uvažovala som, či je už ten správny čas, teraz naisto viem, že správny čas na návštevu knižnice či kníhkupectva s dieťaťom je vždy. Deti sú zvedavé od narodenia. Vyčleň si čas a vezmi svoje dieťa do knižnice, aj keď tam ty sama nechodievaš. Podaj mu pomocnú ruku pri výbere knihy, avšak konečný výber nechaj na neho. 

 

Rituál čítania

Odporúčam ti naplánovať si čas na čítanie s deťmi a pravidelne ho dodržiavať. U nás pred spaním číta celá rodina, rozdelíme sa s chlapcami do ich izieb a každý z nás číta svoju knihu. Ja, manžel a traja synovia spolu. Je to náš večerný rituál a každý ho berie už ako samozrejmosť.

 

Trpezlivosť jednotky z diktátov prináša

Pravopis sa dá naučiť. Len je k tomu potrebná trpezlivosť a systém. Nie každému dieťaťu stačí vysvetliť učivo v škole. Niektoré potrebujú opakovať a precvičovať aj doma, aby si tie “íčka” zafixovali a začali nosiť dobré známky. Aby dieťa z domácich pravopisných cvičení nemalo stres, alebo ho nenudili, existuje viacero spôsobov, z ktorých si môžeš vybrať ten naj pre tvoje dieťa. Medzi bežné spôsoby patrí odpisovanie krátkeho textu a ústne diktovanie textu. Avšak existuje aj množstvo dostupných pracovných listov na trénovanie pravopisu. Ja som to skúsila trochu inak. 

 

Vymýšľanie krátkych príbehov

Keďže mám doma už troch školákov, pravopisné cvičenia trénujeme spoločne. Každý z chlapcov napíše na papierik tému, o ktorej sa bude písať a vložia papierik do nepriehľadného vrecka. Známy súboj “hip hap hop” určí, kto bude losovať prvý. Stanovíme si časomieru, zvyčajne je to 10 minút (vtedy si zvyčajne píšem aj ja svoj plán na nasledujúci deň) a chlapci píšu svoje príbehy na vylosované témy. Nasleduje čítanie, pri ktorom si vždy užijeme kopec zábavy. A na záver kontrola.

 

Písanie poviedky

Jedného z mojich synov písanie krátkych príbehov natoľko zaujalo, že začal písať vlastnú knihu. Večer mi vždy s hrdosťou prečíta, čo nové napísal. Veľmi ho to motivuje k ďalšiemu písaniu.

 

Básničkový diktát

Niekedy sa deti majú naučiť do školy krátky text či básničku. Využi to a daj ju tvojmu školákovi prepísať napríklad s obľúbeným perom. Upevní si tak naučený text a zároveň sa naučí písať nové výrazy.

 

Aplikácia v mobile

Netvrdím, že máš dieťa posadiť s mobilom v ruke a nechať ho každý deň trénovať pravopis dopĺňaním tvrdého a mäkkého i v zariadení, ale je to zaujímavá zmena pre dieťa. Písanie perom na papier je dôležité a nenahraditeľné. No občas je príjemné vystriedať ručné písanie aplikáciou na diktáty. Existuje ich niekoľko, ktoré sú dokonca aj zadarmo. 

Možností, ako hravou formou zvládnuť diktáty je viac. Dôležité je striedať spôsoby, aby sa dieťa nenudilo. Zároveň nezabúdaj na pravidelnosť precvičovania a čítanie kníh. Výsledky sa zaručene dostavia.