Care for Mums - Sisi Indriel: profesionálny kouč a numerologička

indriel

Rokom 2000 som začala fungovať odborne, ako numerologička a od roku 2011 začala moja cesta odovzdávania informácii formou školení. V roku 2015 som začala svoje štúdium koučingu v Prahe a od roku 2016 som začala pôsobiť ako profesionálny kouč. Obe tieto moje profesionálne oblasti ma vždy dostali na úroveň vzťahov a nízkeho či žiadneho sebavedomia u ľudí, problematických rodinných vzťahov, nefugujúcich vzťahov v tímoch na pracovnom poli. Viem dobre vnímať záťaž u človeka s ktorým následne pracujem. Numerológiou viem odhaliť ako váš potenciál osobnosti, tak i slabé miesta. To iste platí aj o vašom zdraví. Numerológia vie krásne poskytnúť odpovede v dávno nevyriešených rodových otázkach. Je veľmi vhodná a prospešná u žien pri sobáši prijímaním mužovho priezviska, pri narodení dieťaťa atď.  

 

Numerológia Koučing

 

Numerológia: cesta, ako si pomocou čísel vylepšiť život

Sisi Indriel sa numerológii venuje viac ako dvadsať rokov. Cestou, akou sa k nej dostala, bol jej vlastný život a smerovanie i snaha pochopiť udalosti, ktoré sa dejú a prečo jej vstúpili do života. Sisi prostredníctvom numerológie hľadala odpovede na otázky prečo určité veci dejú tak, ako sa dejú i riešenia na zmeny životných postojov. Dnes sprevádza ľudí a školí ich, ako si môžu vďaka numerológii zlepšiť svoj život.

Otázky a odpovede

Kto je Fabijenna a aké je jej poslanie?
Fabijenna je “vychanelované” meno mojej duše. To znamená, že moja pozemská rodina nie je jedinou reálnou rodinou (pozemská, je to len pokrvná rodina), ale je to rodina duše, vesmírna rodina.. Fabijenna je Biela Veľkňažka, veľmi vysoká duchovná bytosť. Ale viac vám o pôvode mojej duše neprezradím, pretože len málo ľudí má pre „vyššie“ bytosti pochopenie.

Mojim poslaním v oblasti numerológie je odovzdávanie jej poznania a kľúčov k životu takým spôsobom, aby ľudia neboli závislí na vyhľadávaní pomoci prostredníctvom rôznych veštcov, ktorí im predpovedia budúcnosť, ale aby porozumením „svetu čísel“ vedeli a mohli sami uľahčiť, či vylepšiť svoj vlastný život.
Čo všetko vie numerológia ukázať, upresniť?
Vie toho mnoho. Záleží, kto sa pýta a akú odpoveď hľadá. Čísla dokážu napomôcť v našom životnom nastavení a smerovaní. Predstavte si to ako číselné kódy zapísané vo vesmíre a ten „Džin“ čaká, kedy mu zavoláte, vytočíte správny kód, či súradnice.
Ako môžeme žiť v súlade s naším predurčením?
Čo je v súlade? To, čo si myslíme, že súlad je, či to, o čom sme sa, kde tu dočítali, že súlad je. Alebo je to náš vnútorný hlas, ktorý iba potrebujeme cibriť ako keď sa učíte akúkoľvek vedomosť či zručnosť?
Čo vie numerológia poodhaliť o našich deťoch, o ich vlastnostiach a schopnostiach?
Už len tým, aké meno vyberiete dieťaťu vkladáte mu určite vlastnosti a predurčené cesty, ktorými by malo ísť. Je to podobné, ako keď mnohí (a to žiaľ vidím denne, čo je smutné) rodičia zaťažia dieťa všetkými svojimi nesplnenými túžbami a žijú v očakávaní, že to dieťa naplní ich nenaplnené túžby. Potom prichádza na scénu známa to veta: “Vidím sa v ňom“. Ľudia si ani neuvedomujú, akú silu majú ich slova, myšlienky, skutky a ako nevedome ubližujú častokrát tým najbližším.
Čo o nás prezradí naše meno a priezvisko?
Úplne všetko.
Prečo si ľudia menia priezvisko?
Vždy je to individuálne. Najčastejšie je to z dôvodu sobáša. Alebo pri iných životných udalostiach ako: rozvod, zlé životné rodinné skúsenosti, ťažká rodinná karma, prekliate, sláva umelcov a známych osobnosti, alebo záchrana života ako to bolo u mňa...

Záznamy neboli nájdené...