Care for Mums - Jana Jašková: Kurzy alternatívnej medicíny

gurnikova

Moje meno je Jana Jašková a som autorkou a lektorkou kurzov alternatívnej medicíny. Vzdelávanie poskytujem už od roku 2011. Dlhodobo sa venujem rôznym oblastiam alternatívnej medicíny z pohľadu vzdelávania a lektorskej činnosti. Som držiteľkou množstva medzinárodných certifikátov a ocenení, z ktorých je najvýznamnejším dokumentom, ktorý deklaruje moje vzdelanie a cit pre celostnú medicínu, je prestižný titul Doctor of Naturopathy. 

 

O mne Moje kurzy alternatívnej medicíny

 

Ako prirodzeným a prírodným spôsobom vrátiť telu rovnováhu a harmóniu?

Spoliehať sa sám na seba v otázkach svojho zdravia je jedinou a tou správnou cestou. Ak veríte v silu samoliečiteľských schopností organizmu viete, že matka príroda, má na každú bolesť svoj liek, len ho treba objaviť. Vďačným príkladom je oblasť alternatívnej medicíny. Janka Jašková je lektorkou a inštruktorkou kurzov zameraných na alternatívnu medicínu, ako reflexná terapia alebo iridológia. Verí, že v oblasti zdravotnej prevencie a liečby sú riešenia vždy dostupné, ale našou úlohou je naučiť sa ich správne používať. Záujemcom o jej kurzy preto ponúka nielen recept na zdravie, ale predovšetkým dokonalé poznanie tých správnych „ingrediencií“.

Otázky a odpovede

V čom spočíva sila alternatívnej medicíny a aké prínosy pre človeka ponúka?
Sila alternatívnej medicíny spočíva v jej naturálnom prístupe, ktorý je plne kompatibilný s našim telom. Alternatívna medicína však nelieči priamo. Nikto a nič nelieči priamo. Schopnosť liečenia je výlučne schopnosťou nášho tela. Neexistuje žiadny zázračný prútik, ani zázračná bylinka či zaklínadlo... Alternatívne terapie obnovujú našu životnú energiu, vyživujú jednotlivé tkanivá a bunky, dodávajú im silu prekonať akékoľvek ochorenie, akýkoľvek zdravotný problém. Naše telo to dokáže úplne samo, len potrebuje dostatok sily a vôle, ktoré mu môžu nástroje alternatívnej terapie poskytnúť.
Kedy je vhodný čas obrátiť sa na alternatívnu medicínu?
Alternatívna medicína je plne kompatibilná s našim telom, našimi bunkami. Nie je invazívna. Naopak, je láskavá a nežná. Mali by sme na ňu hľadieť skôr ako na formu prevencie. Bylinky, esenciálne oleje, manuálne terapie sú potravou pre naše telo a výživou pre dušu. Ruka v ruke budujú naše zdravie.
A čo stres? V dnešnej dobe je ho všade priveľa. Dá sa riešiť pomocou alternatívnej medicíny?
Určite áno. Každý deň sme vystavovaní stresovým udalostiam, potravinársky priemysel funguje často na úkor kvality a zameriava sa skôr na kvantitu. Naše telá potrebujú našu podporu a to je ten dôvod, kedy je vhodný čas hľadať alternatívne možnosti a naučiť sa ako vyživovať svoje zdravie. Nečakať na nešťastie, nespoliehať sa na to, že moje telo bude skratka fungovať a naučiť sa o neho starať, kým nie je neskoro.
Potrebujeme naozaj alternatívu aj v medicíne?
Alternatívu potrebujeme úplne pri všetkom. Máme možnosti, nemusíme nasledovať rutinne názor niekoho iného. Môžeme ísť vlastnou cestou, cestou radosti, vášne, inšpirácie... Konať tak, aby to malo pre nás zmysel a prínos. Hlavnou výzvou alternatívnej medicíny je postupne preniesť zodpovednosť za zdravie na každého človeka jednotlivo. Stav nášho zdravia je do veľkej miery ovplyvnený našim životným štýlom, schopnosťou zvládať stres, výživou, pohybom a mnohými ďalšími faktormi.
Ako k tomu môže alternatívna medicína pomôcť?
Ambíciou alternatívnej medicíny nie je hľadať rýchle symptomatické riešenia. Cieľom je ukázať každému, kto o to stojí, ako pracuje telo a aký vplyv má na jeho činnosť naša myseľ. Naučiť sa používať riešenia, ktoré sú dostupné naozaj pre každého.
A čo kurz alternatívnej medicíny? Čo všetko sa môžem na ňom naučiť?
Alternatívna medicína je veľmi široký a rozmanitý svet, ktorý zahŕňa množstvo metód a techník s jediným cieľom. Prirodzeným a prírodným spôsobom vrátiť telu rovnováhu a harmóniu. Využíva k tomu rôzne spôsoby, ktoré sa líšia v závislosti od filozofie jednotlivých terapií. Môžeme sa naučiť vede a umeniu starať sa o svoje zdravie, o svoje emócie i o svoju dušu. V školách nám na to návod, žiaľ, nedávajú...
Kde sa dá podľa teba nájsť najlepší návod ako sa starať o svoje zdravie?
Zdá sa, že návod získajú prevažne tí, ktorí svoj čas investovali do pochopenia seba samého, vyvinuli úsilie, aby sa nielen naučili o anatómii a fyziológii nášho tela, ale hlavne získali nadhľad a porozumenie. Uceleným balíčkom vedomostí, vedomý si svojej zodpovednosti za všetko, čo sa nám v živote objaví, máme stále v zálohe riešenia. Nemusíme hľadať niekoho, kto nás zachráni. Štúdiom alternatívnej medicíny sa stávame sami tými najlepšími záchrancami.
Je tradičná medicína naozaj konkurentom tej alternatívnej?
Nie je to vec konkurencie, nie je to vec boja. Je to najmä o spolupráci. Na základe svojho stupňa porozumenia môžem voliť to, čo je pre danú situáciu najlepším riešením. Je hlúpe a priam hazardom domnievať sa, že zvládnem všetky zdravotné problémy alternatívou. V niektorých situáciách potrebujeme lieky a pomoc lekára. Avšak cieľom je zachovať si zdravý úsudok a nevyužívať západnú medicínu automaticky, a to aj v prípadoch, kedy to nie je nevyhnutné.
Ako vidíš jej budúcnosť?
Budúcnosť alternatívnej medicíny je kombinovať dostupné vedecké informácie konvenčnej medicíny s nadčasovou múdrosťou tradičnej medicíny. Základom je pohľad na ľudské telo ako na integrovaný systém. Do popredia sa dostáva uznanie zodpovednosti za stav vlastného zdravia.
Ženy a alternatívna medicína. Aké prínosy im poskytuje?
Nikdy nebudeme poznať všetky prínosy a nikdy ani nenájdeme odpovede na všetky otázky. Taký je život. Naše telo a naša myseľ sú majstrami, záhadou, dokážu zázraky, ak veríme dostatočne. Príkladom sú spontánne remisie, kedy sa vyliečime z ochorenia v terminálnom štádiu bez medicínskej intervencie. Nie je to výmysel, je to len demonštrácia sily, ktorú môže mať naše telo.
Sú v nej lepšie ženy alebo muži?
Ženy sú evolučne tie, ktoré svojim láskavým, materinským, intuitívnym a súcitným spôsobom dodávajú do liečenia nádej, prinášajú vieru v šťastný koniec. Obvykle pracujú ženy prirodzenejšie s intuíciou a preto nemusia vidieť, aby uverili. Avšak vedia, že musia najskôr veriť, aby sa vytúžený výsledok objavil.

Záznamy neboli nájdené...